Archiwa: Sprawy

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akr. I Sa/Łd 629/21 i I Sa/Łd 630/21 -Stałe miejsce prowadzenia działalności

czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2021 r., sygn. akt. I Sa/Bd 139/21 -Dobra wiara nabywcy paliwa na gruncie podatku od towarów i usług.

czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2021 r., sygn. akt. I Sa/Bd 140/21 -Dobra wiara nabywcy paliwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 maja 2021 r., sygn. akt. I SA/Kr 337/21 -Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box.

czytaj więcej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt: II FSK 3531/17- Świadczenia zwrotne bez podatku dochodowego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. akt: I SA/Gd 540/20

czytaj więcej