współpraca

WYGRANE SPRAWY

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2022 r. I SA/Bd 454/22 (orzeczenie prawomocne) – „Użyteczność” wszczęcia postępowania karno- skarbowego w celu zawieszenia biegu przedawnienia oraz władztwo nad towarem w rozumieniu ustawy
o podatku od towarów i usług.

czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2022 roku, sygn. akt III SA/Wa 90/22- podatnik nie odpowiada za to, że kontrahent dopuszcza się oszustw podatkowych w podatku VAT

czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akr. I Sa/Łd 629/21 i I Sa/Łd 630/21 -Stałe miejsce prowadzenia działalności

czytaj więcej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2021 r., sygn. akt. I Sa/Bd 139/21 -Dobra wiara nabywcy paliwa na gruncie podatku od towarów i usług.

czytaj więcej
lista wcześniejszych spraw

BRANŻE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁEM: