oferta

zdjęcie oferta

Doradztwo podatkowe i biznesowe, interpretacje indywidualne, postępowania administracyjne, sądowe.

Udzielam porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych. Doradzam w sprawach egzekucji administracyjnej związanej obowiązkami podatkowymi i celnymi.

Reprezentuję klientów:

  1. w postępowaniu przed organami administracji publicznej (postępowania podatkowe, kontrole podatkowe);
  2. w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu obowiązków podatkowych i celnych (wnioski, skargi, skargi kasacyjne, zażalenia);
  3. w sprawach egzekucji administracyjnej związanej ze zobowiązaniami podatkowymi.

Sporządzam wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
Przygotowuję analizy biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań podatkowych jako obszaru dającego przewagę konkurencyjną.
Opiniuję umowy handlowe pod względem istniejącego ryzyka w zakresie prawa podatkowego.
Nadzoruję procesy przekształceniowe w zakresie korzyści podatkowych.